Kinderhuis Nepal

Shide Children Home Dharan

Welkom

Welkom

#

Kinderhuis Nepal, stichting Shide Children Home Dharan
T: 020 - 4282850
@: info@kinderhuisnepal.nl
IBAN nummer: NL90INGB0000127313 
De stichting heeft een anbi status (reg. nr. 11478).
Meer weten >>>.

Direct naar het nieuws >>>

U kunt de Dipendraschool steunen door ansichtkaarten te bestellen. Richtprijs voor een set van 5 stuks: € 10,00. Ansichtkaartenactie >>>

De stichting Shide Children Home Dharan

De stichting Shide Children Home Dharan, Nepal, heeft als doel het verschaffen van onderdak, voeding en onderwijs aan wees- en zwerfkinderen in Nepal, met name in en rond de stad Dharan.

 

De kinderen van het Saraswatihuis

Nepal is een van de armste landen ter wereld met een nominaal BNP van circa € 475 per persoon per jaar (ter vergelijking: in Nederland bedraagt dat ca. € 38.000, cijfers van 2011). Er heeft ruim 10 jaar een gewapende strijd gewoed tussen het regeringsleger en maoistische rebellen die een nieuwe grondwet willen. Gelukkig is deze strijd nu beëindigd en kan de democratie een kans krijgen. In april en in mei 2015 hebben er zich een aantal zware aardbevingen voorgedaan met circa 7500 dodelijk slachtoffers en veel materiële schade. De positie van wees- en straatkinderen is door de burgeroorlog en ook door de aardbevingen nog verder verzwakt. Deze kinderen kunnen zonder opvang niet naar school en moeten op zeer jonge leeftijd al werken of bedelen om in leven te blijven.

Onze stichting wil deze kinderen kansen bieden op een betere toekomst. Wij trachten dit doel te verwezenlijken door fondsen te werven voor 2 kinderhuizen en een school. Zo heeft de stichting in 2005 en in 2009 een subsidie van de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) ontvangen.

Door middel van deze site proberen wij onze donateurs en andere belangstellenden zo goed mogelijk te informeren. Op deze site vindt u daarom naast algemene informatie over onze stichting ook het laatste nieuws met betrekking tot de projecten. Verder bevat de site een aantal fotogalerijen en financiële overzichten.

Om de weeskinderen in Nepal te kunnen blijven ondersteunen hebben wij uw hulp hard nodig. Doe daarom nu een online gift of lees hoe u ons op een andere wijze kunt helpen

 

 

This site tracked by OneStat.com. Get your own free site counter.

 

Contact | © 2006 Shide Children Home Dharan | powered by cmsimple